Organisasjon    
 

Nei til EU i Troms

Nei til EU er en organisasjon og en bevegelse som på kort tid kan mobiliseres til større aktivitet enn i dag. En viktig oppgave er å opprettholde denne beredskapen. I tillegg skal organisasjonen skape debatt og motstand mot ja-sidens snikinnmelding av Norge i EU. Her har Troms Nei til EU en særlig oppgave i å overvåke hvordan nordnorske interesser ivaretas, ikke minst knyttet til ressursforvaltningen.

 

 

Fylkeslaget

Regionsekretæren

Kontaktpersoner og lokallag

Nei til EU sentralt

Medlemsverving