Fylkesstyret
 
Styret i Troms Nei til EU

Funksjon
Navn
Adresse
Mobiltelefon
Fasttelefon
Leder Olav Flaate Storbekken 1, 9310 Sørreisa
92680283
-
Nestleder Arnhild Lindholm Takvatn, 9334 Øverbygd
98007937
-
Kasserer Eli Berg Kvamstykket 8, 9009 Tromsø
48183747
77688212
Kvinnekontakt Anne-Lise Isaksen Målselvgata 3, 9007 Tromsø
90630010
77687637
Styremedlem Arne Overrein Kvamstykket 8, 9009 Tromsø
93265074
77610202
Styremedlem Marilyn Putney Utsikten 318, 9018 Tromsų
95209927
-
Styremedlem Tore Ruud Elgsnes, 9402 Harstad
95285414
77060332
1. vara Eivind Ditlevsen Erling Nilsens vei 8, 9300 Finnsnes
97617242
77840184
2. vara Kathrin I.T. Hammarstrøm Laberg, 9350 Sjøvegan
99574473
-
3. vara Olaf Skogmo Rotsundveien 1261, 9153 Rotsund
90665220
77764516
4. vara Jens-Olav Løvlid Hansvoll, 9050 Storsteinnes
97723572
-