2011-12-09 Kilde: landbrugsavisen.dk
Islands bønder frykter halverte produktpriser ved EU-medlemskap

Hvis Island kommer med i EU, vil matvareprisene falle drastisk. Prisen kan falle til det halve på noen matvarer, hvis Island blir med i EU. Derfor må statsstøtten til bøndene øke massivt dersom islandske bønder skal bli i stand til å konkurrere mot import på det innenlandske markedet, fastslår en rapport fra Universitetet i Island og en islandsk landbruksorganisasjon. I fjor støttet staten jordbruk med 9 milliarder islandske kroner, tilsvarende 439 millioner norske kroner, og ifølge rapporten må støtten økes til mellom 11 og 15 milliarder islandske kroner om inntektsbortfallet skal kompenseres. Det er noe usikkerhet knyttet til støttebehovet, avhengig av den islandske kronas styrke. Jo sterkere den er, jo billigere import. Den islandske landbruksstøtten er fortsatt i høy grad knyttet til produksjonen, og islandske bønder er beskyttet mot importerte varer av meget høy importtoll på næringsmidler som kjøtt, meieriprodukter og ferske grønnsaker. Disse importavgiftene blir avskaffet hvis Island blir med i EU. Hvis de islandske bøndene skal forbli konkurransedyktige, må de senke sine priser til samme nivå som de importerte varene, og det vil bli svært vanskelig uten en økning i landbruksstøtten, fastslår rapporten. Ifølge økonomene kan den frie flyten av varer inn i landet få detaljhandelens priser på kylling, egg og svinekjøtt til å falle med 40-50 prosent og melkeprodukter med 25 prosent. Til gjengjeld vil prisen på lammekjøtt, tomater og agurker neppe endre seg, og prisen på storfekjøtt vil bare synke marginalt.