Leserbrev

 

Tilbake


Tromsø, 13. okt. 1998

Tause politikere fra Troms - hvorfor svarer dere ikke?
Av Eli Berg og Nils Aarsæther, Troms Nei til EU

For vel en måned siden sendte vi et åpent brev der vi spurte Stortingspolitikerne fra Troms om deres mening om utvidelsen av EØS-avtalen. Utvidelsen dreier seg om veterinærkontrollen, om Norge skal fjerne grensekontrollen ved import av dyr og av kjøtt, fisk, egg og meieriprodukter.

Saken skal opp i Stortinget nå i høst, og vi ville at folk i Troms skulle få vite hva våre Stortingsrepresentanter hadde tenkt å stemme. Det er et betydelig engasjement, der svært mange organisasjoner deltar for å stoppe avtalen.

Siden vi skrev vårt brev har Den norske veterinærforening kommet med en ny stor som klart slår fast at Stortinget må si nei til den utvidede EØS-avtalen for å hindre at folk i Norge skal bli utsatt for økt smittepress gjennom importerte varer. Forbrukerrådet har uttalt at de vil si nei til avtalen dersom regjeringen ikke tar hensyn til de kravene rådet stiller til kontroll. De kan ikke godta at dyrehelsen skal svekkes og matsmitten øke.

Statens helsetilsyn har kommet med en uttalelse der de ikke går direkte inn på den aktuelle avtalen, men der de bekrefter alle sentrale argumenter mot den. De sier klart at smittepresset via mat av mange grunner øker, og at veterinærkontrollen derfor burde skjerpes, ikke svekkes.

Dette handler altså om maten vår og om økt risiko for sjukdom for mennesker og dyr.

Foreløpig har vi fått svar fra en av de 6 stortingsrepresentantene i Troms. Det er fra Tor Nymo, Sp., som sier han vil stemme imot avtalen. Vi hadde forventet at resten av våre folkevalgte også viste såpass interesse for sine velgere, at de svarte på spørsmål som er så aktuell og opptar så mange.

Derfor stiller vi spørsmålene en gang til, med forventning om at det hjelper å purre:

  1. Hva vil du stemme når denne saken kommer opp i Stortinget?
  2. Støtter du kravet om at EØS-utvidelsen må vedtas med -flertall