Leserbrev

 

Tilbake


Elgsnes, 8. feb. 2001

Hva vil vi med forsvaret?
Av Tore Ruud, leder i Harstad Nei til EU

Det er på tide å reise en forsvarsdebatt, ikke bare internt i forsvaret, men som en viktig samfunnsdebatt. Hva vil vi med forsvaret? Skal det begrenses til å ivareta såkalte internasjonale forpliktelser? Hva går i så fall disse forpliktelsene ut på? Menes det FN-oppdrag, eller skal styrkene settes inn i EUs moderne form for kanonbåtdiplomati? Dersom vi ikke har råd til å opprettholde invasjonsforsvaret og overvåkingen av de enorme havområdene vi rår over, hvordan kan det da ha seg at Jagland og Godal lover større styrker til EU-hæren enn noe EU-land gjør i forhold til folketallet? Og hvordan er slike løfter forenlige med Grunnloven? Håper at flere begynner å stille lignende spørsmål, ikke minst i valgkampen. Det kan bli ganske plagsomt for en del politikere.