Leserbrev

 

Tilbake


Tromsø, 31. januar 2012

Veto mot vikarbyrådirektivet!
Av Wibeke Bergheim, regionsekretær i Nei til EU

På Fellesforbundets landsmøte i oktober ble det krevd norsk veto mot EUs vikarbyrådirektiv. Nei til EU støtter dette kravet. EUs vikarbyrådirektiv representerer en av de mest dramatiske EU-tilpasningene vi har sett. Å stoppe dette direktivet er et viktig skritt i kampen mot sosiale dumping i Norge og i arbeidet for å forsvare den norske modellen.

Vi sier nei til løsarbeidersamfunnet – ja til faste ansettelser og en forutsigbar fremtid. Et viktig mål med vikarbyrådirektivet er å fjerne alle hindringer for bemanningsselskap og vikarbyrå. Direktivet vil dermed føre til økt brukt av innleid arbeidskraft. Vi har allerede lenge vært vitne til hvordan bruken av midlertidig arbeidskraft har økt i bransje etter bransje, nylig godt dokumentert fra byggebransjen i Oslo.

Norge blir ofte sett på som foregangsland av andre europeiske fagforbund når det gjelder samarbeid mellom partene i arbeidslivet. Statsministeren har også fremhevet «den norske modellen» som eksempel på en modell for å oppnå høgt nivå på sysselsetting og velferd.

Økt bruk av midlertidige ansettelser svekker fagbevegelsen og den norske modellen. Det legger til rette for useriøse virksomheter og baner veg for kriminalitet i arbeidslivet. Mange fagforbund og foreninger i Norge har innsett dette. Nei til EU mener det er norske folkevalgte og partene i arbeidslivet som skal avgjøre reglene i norsk arbeidsliv, ikke ESA og EU/EFTA-domstolen.

Nei til EU registrerer at SV, AUF og Senterungdommen har gjort klare vedtak om å bruke vetovåpenet i EØS mot vikarbyrådirektivet. Sp stiller seg klart kritisk. Nok en gang sitter Ap med nøkkelen. Vi håper partiet vil lytte til fagbevegelsen, regjeringspartnerne og egen ungdomsorganisasjon i denne saken, og ikke gi etter for EU-politikken.

Nei til EU krever at regjeringa og regjeringspartiene slår ring om den norske modellen, setter hardt mot hardt overfor EU og bruker vetoretten i EØS mot EUs vikarbyrådirektiv.