Leserbrev

 

Tilbake


Tromsø, 08.03.2011

Vanskelig å være kvinne i vikarbransjen
Av Ronja Trolie og Eli Berg, Troms Nei til EU

Den siste tiden har vist hvordan Adecco og andre vikarbyrå lønner de ansatte langt under tariff og undergraver reglene for et anstendig arbeidsliv. Hele 43 prosent av alle yrkesaktive kvinner jobber deltid. Særlig jobber mange kvinner deltid mens de har små barn. Det er svært vanskelig, for ikke å si umulig, å kombinere en trygg økonomisk tilværelse med et forsørgeransvar under slike arbeidsforhold.

Det blir ikke bedre med innføringen av EUs vikarbyrådirektiv. Hensikten med vikarbyrådirektivet er å fjerne forbud og hindringer for vikarbransjen. Målet er å utvikle fleksible løsninger i arbeidslivet på arbeidsgivernes premisser.

Vikarbransjen er svært kjønnsdelt. Halvparten av de ansatte i vikarbransjen er kvinner. Disse kvinnene arbeider i kvinnedominerte sektorer som helse og omsorg, privat renhold og hotell og restaurant. Vikarbyrådirektivet vil ramme hardest i bransjene med få fagorganiserte og der hvor det er mange ikke-norske arbeidare. Dette er oftere kvinner enn menn.Ufrivillig deltid rammer mange kvinner og i kombinasjon med utrygge arbeidsforhold, gir det oss et arbeidsliv vi ikke ønsker.

Vi oppfordrer derfor regjeringa til å si nei til vikarbyrådirektivet og legge ned veto i EØS-avtalen! I årets 8. mars-tog i Tromsø vil Nei til EU gå med plakater som sier: «Kvinner treng fast jobb – nei til EUs vikarbyrådirektiv!»