Leserbrev

 

Tilbake


Tromsø, 14. november 2002

Terrorlover truer demokratiet
Av Eli Berg, leder i Troms Nei til EU

Etter en saksforberedelse i hurtigtogsfart vedtok Stortinget i sommer nye starffebestemmelser mot terrorvirksomhet. De setter lovens strengeste straff for en rekke handlinger som utføres med “terroristisk forsett”. Det er Politiets Sikkerhetstjeneste (PST, det tidligere Overvåkningspolitiet), som skal etterforske sakene.

Det er svært uklart hva som går inn i begrepet “terroristisk forsett”. Dersom praksis fra EU-land skal være retningsgivende, kan manglende politisk lojalitet til statens politikk være tilstrekkelig til beskyldninger om terrorisme. Den høge strafferammen i bestemmelsen sikrer at PST kan bruke hele arsenalet av hemmelige etterforksningsmetoder og tvangstiltak mot de som mistenkes for terrorisme.

Vi i Nei til EU føler oss ikke trygg på at disse bestemmelsene bare vil bli brukt mot forbrytere. Erfaring fra tidligere tider og andre steder tilsier at ulne straffebestemmelser med politisk tilsnitt kan brukes til å undertrykke politisk opposisjon.

Vi ønsker oss ikke tilbake til stemnningen fra 50-åra, etter Beredskaploven var vedtatt. Riksadvokaten, Dommerforeningen og Advokatforeningen mener at disse bestemmelsene er unødvendige og betenkelige. Det mener også vi i Troms Nei til EU.