Leserbrev

 

Tilbake


Tromsø, 13. januar 2008

Takk til Bendiks Harald Arnesen
Av Eli Berg, leder i Troms Nei til EU

Troms Nei til EU vil gratulere alle som bidro, både i og utafor egne rekker, til den overlegne seieren i striden om Grunnlovens § 93.

Spesielt vil vi gi stor honnør til Arbeiderpartiets Bendiks Harald Arnesen fra Troms, som sto i spissen for å hindre at Arbeiderpartiet skulle bruke partipisken for å få igjennom endringa av Grunnloven. Resultatet ble at mange stortingsrepresentanter ikke ble tvunget til å stemme mot sin overbevisning, og i strid med det de hadde lovt velgerne før valget i 2005.

Av stortingsrepresentantene fra Troms, stemte alle tre fra Ap imot endringa, d.v.s. i tillegg til Arnesen, stemte Tove Karoline Knutsen og Anne Marit Bjørnflaten nei. Av FrPs to stemte Per-Willy Amundsen i mot, slik han lovte før valget, mens Øyvind Korsberg, som ikke svarte på spørsmålet før valget, nå måtte tone flagg, og stemte for. Elisabeth Aspaker fra Høyre stemte som hun hadde svart, for endringa.

Fra ulike hold har det kommet utsagn om at det er ubehagelig å bli konfrontert med egne valgløfter. Det er en del av demokratiets spilleregler, ikke minst i grunnlovssaker. Det må kunne stilles krav til kandidater som stiller til valg til landets øverste folkevalgte forsamling at de klarer å ta stilling til så viktige spørsmål.

Når Høyres Inge Lønning fra Stortingets talerstol lover omkamp om § 93 i neste stortingsperiode, må det være sjølsagt at kandidatene klargjør sitt syn ved nominasjonene i partiene, og for velgerne før valget.

Nei til EU tar avstand fra bl.a. Aftenpostens angrep på oss i samband med § 93-kampanjen. At stortingsrepresentanter blir minnet på hva de lovte velgerne, må være en helt ordinær del av spillereglene for et hvert politisk spørsmål.

Mer alvorlig er anbefalinger om å ikke svare på politiske spørsmål før valg. Det vil føre til økt politikerforakt. Avstanden mellom velgerne og de folkevalgte blir større. Foran valg er det helt vanlig at mange organisasjoner, som LO, fagforbund, næringsorganisasjoner, interesseorganisasjoner, miljøorganisasjoner osv. bruker denne metoden for å påvirke noe så viktig som sammensetninga av Stortinget i fire år.

Troms Nei til EU kan love at vi også i 2009 vil stille våre stortingskandidater EU-relevante spørsmål. Vi forutsetter at kandidatene vil ønske å svare, i tråd med demokratiske prinsipper for åpenhet overfor velgerne.