Leserbrev

 

Tilbake


Elgsnes, 03.10.2003

Stoltenberg og EØS-avtalen
Av Tore Ruud, Harstad Nei til EU

I følge Dagsavisen skal Jens Stoltenberg ha sagt følgende på siste landsstyremøte i Arbeiderpartiet: "EØS-avtalen har gitt større ulemper enn vi kunne forutse da den ble inngått. At vi må gi slipp på den differensierte arbeidsgiveravgiften er det største angrepet på norsk distriktspolitikk noensinne."

Det er ikke vanskelig å være enig med Stoltenberg i at avskaffelsen av den differensierte arbeidsgiveravgiften er meget alvorlig for distriktenes framtid. Utsagnet om at dette var en konsekvens av EØS-avtalen som vi ikke kunne forutse, står derimot ikke til troende. Dette var jo nettopp et av de forhold som Nei til EF påpekte før avtalen ble inngått.

I januar 1992 ga Nei til EF ut et hefte om EØS-avtalen skrevet av professor doktor juris Torstein Eckhoff. Under kapitlet Konkurransereglene skriver han bl.a.: "I EØS får vi felles konkurranseregler med EF. Den av konkurransereglene som får størst betydning for oss, er forbudet mot statsstøtte i Romatraktatens artikkel 92. Fra forbudet kan det gjøres unntak bl.a. for distriktsstøtte og støtte til enkelte næringer. Men etter EF-kommisjonens retningslinjer kan det ikke gis tillatelse til varig driftsstøtte, bare til nyinvesteringer og andre jobbskapende tiltak. Disse retningslinjene må også EFTAs overvåkningsorgan rette seg etter. Følgen er at vi ikke kan beholde den differensierte arbeidsgiveravgiften…"

Han kommenterer også regjeringens gjentatte forsikringer om at hovedlinjene i norsk distriktspolitikk kunne videreføres: "Vi får vel tro at denne uriktige påstanden skyldes manglende kjennskap til EF-kommisjonens retningslinjer, og ikke en bevisst løgn."

Det var altså ikke problemer med å forutse at EØS-avtalen ville føre til avvikling av den differensierte arbeidsgiveravgiften. Snarere var det slik at vi da som nå hadde politikere som lukket øyne og ører for de mange advarsler som kom fra meget kompetent hold på Nei-siden. Når skal Ja-politikerne begynne å lytte?