Leserbrev

 

Tilbake


Tromsø, 13.05.2002

Nei til EU-grensepoliti!
Av Eli Berg, leder i Troms Nei til EU

Schengen-avtalen binder Norge til å følge alle vedtak som EU fatter om yttergrensekontroll, innreiseregler, asyl- og flyktningepolitikk, politisamarbeid og rettssamarbeid. Vi i Nei til EU har hele tida vært imot at Norge skulle slutte seg til denne avtalen. Nå som den er inngått og trådt i kraft, ser vi all grunn til å være på vakt mot hva avtalen fører med seg.

Det siste er at EU-kommisjonen har lagt fram forslag om at det skal opprettes et felleseuropeisk grensepolitikorps for å vokte EUís yttergrense. Norskekysten og vår grense mot Russland er EUís yttergrense, og forslaget vil om det blir satt i verk, bety at det i Nord-Norge vil kunne bli stasjonert ut EU-politi på de 91 grensepasseringspunktene som er godkjent (i Troms er det 24).

Norge må si klart i fra at det er uaktuelt å gi utenlandsk politi myndighet til å drive grensekontroll i Norge. Forslaget som nå ligger på bordet fra EU-kommisjonen er i strid med Grunnloven og bryter med forutsetningen som Stortinget la til grunn da avtalen ble vedtatt.

Ved behandlinga av Schengenavtalen var vi i Troms Nei til EU spesielt opptatt av hvilke konsekvenser avtalen ville ha for fiskeflåten, som ved gjennomføringa av avtalen måtte melde seg til spesielle grensepasserings-punkter når de hadde vært utenfor 4-mils-grensa.

I tillegg til konstitusjonelle, politiske og følelsesmessige implikasjoner forbundet med at grensekontrollen kan komme til å bli utført av væpna politi fra utlandet, er det også grunn til å være på vakt mot den sentraliseringa et slik forslag kan føre til. Det er lite sannsynlig at EU vil akseptere at vi opprettholder 91 grensepasserings-punkter i Nord-Norge dersom de skal stå for grensekontrollen.

Kravet må være at norske poltikere sier nei til forslaget om EU-grensepoliti!