Leserbrev

 

Tilbake


Tromsø, 22. november 2004

Medlemsskap alternativet til EØS?
Av Eli Berg, leder, Troms Nei til EU

Ingrid Langerud, leder i Europeisk Ungdom, antar i et leserbrev 15. november at Nei-sidas feiring av 10-årsjubileumet for forrige EU-avstemning vil ha en bitter bismak. Jeg kan berolige Langerud med at feiringen av folkestyret, uavhengigheten og "verdensborgerskapet" kommer til å bli helt storartet - i grunnen like fin som feiringen i 1994!

Det er riktig at vi på nei-sida er sterkt kritisk til EØS-avtalen. Men det er stor forskjell på et EU-medlemsskap og EØS-avtalen. Med EU-grunnloven som ble underskrevet 29. oktober vil forskjellen bli enda større. Da tar EU et nytt viktig skritt mot en statsdannelse, og Brussel overtar kontrollen på en rekke områder som fram til i dag har vært medlemslanda sitt ansvar. I det nye EU blir spesielt små medlemsland "lydriker", som i praksis blir fratatt all innflytelse.

Selv om Norge er med i EØS, gjelder denne avtalen ikke utenrikspolitikk, tollunion, pengepolitikk, finanspolitikk, fiskeripolitikk, landbrukspolitikk, bistandspolitikk og forsvarspolitikk. På disse områdene har vi fortsatt råderett. Men Langerud synes kanskje ikke disse områdene er viktige?

Skulle EØS-avtalen falle bort, vil Norge - som Sveits - kunne inngå handelsavtaler med EU. EU er da forpliktet til ikke å lage nye handelshindringer pga. WTO-avtalen som både EU og Norge har tiltrådt.