Leserbrev

 

Tilbake


Tromsø, 10.januar 2003

Medbestemmelse i EU?
Av Eli Berg og Nils Aarsæther, Troms Nei til EU

NHO-sjefen i Bryssel, Kirsti Methi forteller i følge ”Tromsø” at ”Ved et EU-medlemskap gir man ikke fra seg suverenitet, man bare adderer sin suverenitet til på toppen av de andre”. Dette er dessverre den samme misforståelsen som Torbjørn Jagland i sin tid prøvde å overtale godtfolk med.

Methi (og Jagland) bør forstå at Norge i dag har 100% råderett over havområdene ut til 200 mil ut fra norskekysten. Om Norge ble EU-medlem ville dette havområdet bli omgjort til EU-hav, og underlagt EUs besluttende organer.

Og der er det ingen særordninger for en fiskeripolitisk stormakt: Norge ville få innflytelse tilsvarende folketallet, ca 1 % av stemmene, over det som i dag er norsk økonomisk sone. Til gjengjeld ville Norge få være med på å påvirke landbrukspolitikk, energipolitikk osv. i hele Unionen, men stadig med ca. 1 % av den samlede beslutningsmakten. Dette anser vi som et vanvittig dårlig bytte!

Så lenge JA-sida ikke er villig til å innrømme at Norge taper råderett over naturressursene ved et medlemskap,er det vanskelig å ta dem på alvor.

EØS er bedre enn medlemskap

I dag har vi en EØS-avtale som fører til at Norge må innføre nye EU-direktiv i norsk lov. Disse direktivene oppleves til tider som reint ut ”naturstridige”, men vi har vetorett i EØS-avtalen. Norge kan også si opp heile EØS-avtalen med ett års varsel. Og EØS-avtalen gjelder ikke norske naturressurser som for eksempel råderetten over fisken i 200-milssona.

Om Norge ble EU-medlem måtte vi fortsatt innføre EU-direktiver i norsk lov. EU-direktivene kommer fra EU-kommisjonen, som ingen land i EU har lov til å påvirke. Som EU-medlem ville Norge ikke ha vetorett mot det som oppleves som ”naturstridige” direktiver. Det er heller ikke mulig å melde seg ut av EU dersom et  EU-medlemskap fungerer dårlig for et land.

EØS-avtalen er ingen god avtale for Norge,  der er vi enige med Methi. Nei til EU ønsker å si opp EØS-avtalen  og vil arbeide for at den erstattes  med en handelsavtale av den typen som Sveits har oppnådd. Men i motsetning til medlemskap gir EØS-avtalen Norge vetorett, mulighet for utmelding og folkestyrt råderett over kanskje verdens viktigste fiskerisone.