Leserbrev

 

Tilbake


Tromsø, 06.03.2008

Kvinner mot EUs tjenestedirektiv!
Av Eli Berg, leder i Troms Nei til EU

Gjennom EØS-avtalen er Norge tilsluttet EU's indre marked. Grunnlaget for dette er fri flyt av varer, kapital, tjenester og personer. Det indre markedet har imidlertid ikke fått helt sving på handelen med tjenester. I 1999 utgjorde tjenester bare 12 % av handelen mellom EU-landene. Tilleggsregler skal derfor gjøre det lettere for virksomheter å etablere seg og levere tjenester på tvers av landegrensene. Disse er nedfelt i det mye omtalte og omstridte tjenestedirektivet, som ble endelig vedtatt i EU-systemet i slutten av 2006.

Fri flyt av tjenester vil ramme kvinner hardt. Det har den norske debatten vært lite preget av. Den har stort sett dreid seg om polske og baltiske bygningsarbeidere, og hvordan tjenetedirektivet vil legge til rette for enda mer sosial dumping. Dette har vært viktige eksempler. Men bygningsarbeiderne er slett ikke de eneste som merker lønnspresset på kroppen eller sliter med arbeidsgivere som tar lett på fastsatte regler i arbeidslivet. Det gjør også svært mange kvinner innen rengjøring og andre serviceyrker.

En svært stor andel yrkesaktive kvinner jobber i tjenestesektoren. Mange av dem i yrker der kampen for bedre lønns- og arbeidsforhold har vært vanskelig å føre, blant annet pga mange midlertidige og deltidsansatte. Med tjenestedirktivet skal det bli tøffere konkurranse og større mobilitet på arbeidsmarkedet. Kvinner og likestilling blir taperne i en slik konkurranse.

Kampen for å få regjeringa til å legge ned veto mot direktivet går nå inn i en avgjørende fase. Troms Nei til EU oppfordrer kvinner til å bruke 8. mars til å protestere mot tjenestedirektivet.