Leserbrev

 

Tilbake


Elgsnes, 04.01.2003

Ingen fisk å gi?
Av Tore Ruud, Harstad Nei til EU

For en tid siden meldte NRK at EU vil kreve å få tilgang til norske fiskeressurser når Norge skal forhandle om en utvidelse av EØS-avtalen. Fiskeriminister Svein Ludvigsen vil derimot ikke gi en eneste fisk. Fiskeriministerens standpunkt er prisverdig, selv om det kan gi tilbakeslag, jfr. No-fish-Olsens fiskeriforhandlinger med EU for om lag ti år siden.

Det forunderlige er imidlertid at Ludvigsen, som tydeligvis har forstått hvor viktig det er å ha nasjonal kontroll over fiskeressursene, samtidig kan være tilhenger av norsk EU-medlemskap. Dersom Norge skulle bli EU-medlem, ville hele den norske økonomiske sonen bli EU-hav. Råderetten over fisken i dette området ville bli overdratt til EU-borgere og EUs organer, og det ville være EU som tildelte kvoter til Norge såvel som til andre EU-land.

Med kollaps i torskebestanden i Nordsjøen og nedfiskede bestander i hele EU-sonen, ser vi store problemer i fiskeriavhengige områder i EU. Det skal ikke mye fantasi til for å skjønne at det presses på for å oppheve EUs nåværende kvotefordeling. I følge EU-kommisjonens hvitbok om fisk fra mai 2002, vil relativ stabilitet som fordelingssystem opphøre i 2003. I stedet innføres et system med individuelle, fritt omsettelige kvoter blant alle EU-borgere.

På denne bakgrunn ville Norge, om landet ble EU-medlem, tape store deler av dagens fangstvolum. Det er derfor vanskelig å forstå sammenhengen mellom Ludvigsens standpunkt i EU-spørsmålet og hans utsagn: ”Nei, jeg har ingen fisk å gi.”