Leserbrev

 

Tilbake


Tromsø, 13.10.2005

Hvordan holde Norge utafor EU?
Av Eli Berg, leder i Troms Nei til EU

EU øker avstanden mellom de som styrer og de som blir styrt. Norsk medlemskap i EU vil begrense vanlige folks mulighet til å påvirke utviklinga. Med sitt enorme og lukka byråkrati setter EU-systemet vanlige folk og frivillige organisasjoner på sidelinja. Nei til EU jobber for at et mangfold av stemmer skal kunne høres, både nasjonalt og internasjonalt.

Hvor aktuell EU-saken er, avhenger av stemninga i folket, utviklinga på Stortinget og i regjeringa. Det avhenger også av EUs evne til å komme på offensiven etter det franske og nederlandske neiet til EU-grunnloven. Ja-sida står parat til å sende en medlemskapssøknad dersom muligheten åpner seg. Da må de ha oponionen på si side.

Et sterkt og synlig Nei til EU er den avgjørende motvekta til ja-media og ja-politikere. Nei til EU og Ungdom mot EU organiserer EU-motstanden i Norge. I Troms har vi nå over 1000 medlemmer. Den beste nei-garantien er at vi blir enda flere!