Leserbrev

 

Tilbake


Tromsø, 13.10.2003

Hvor går Den Europeiske Union?
Av Eli Berg, leder i Troms Nei til EU

EU-konventet har lagt fram sitt forslag til grunnlov for Unionen. Grunnlovsforslaget vil etter planen bli vedtatt på toppmøtet i Brussel i desember. Forslaget gir mer makt til Unionen på bekostning av medlemslandene, og store land vil få større innflytlese på bekostning av små.

Det blir flere områder der EUs lover blir overordnet lovverket i medlemslanda. Vetoretten for det enkelte land er foreslått fjernet på 20 områder. Unionen etablerer nye maktposisjoner som EU-president og EU-utenriksminister. Grunnlaget for det framtidige unionsfellesskapet er markedsliberalismens prinsipper: Fri flyt av varer, tjenester, kapital og arbeidskraft, blir nå en del av grunnloven. Renten og øvrig pengepolitikk blir frikoplet fra all politisk styring og overlatt til EUs sentralbanksjef i Frankfurt.

For oss i Nord-Norge er det viktig å vite at det er EU som skal forvalte medlemslanda sine havområder og fiskeressurser. EU's felles landbrukspolitikken skal også opprettholdes, en politikk som på ingen måte er tilpasset den nordnorske virkeligheten.

Kan Norge greie seg utenfor denne Unionen? Spørsmålet må etter vår mening besvares med et klart ja. Siden flertallet i Norge sa nei til medlemskap i 1972 har vi greidd å forvalte våre viktigste ressurser - olje, gass, fisk på en langt bedre måte enn land i EU. Vi har også greidd å opprettholde en langt bedre fordeling av velstand og velferd enn EU-landa. Folkeavstemninga i Sverige nylig, og den danske avstemninga i år 2000, viste at skandinavene ikke ønsker å bli sentralstyrt fra Bryssel eller Frankfurt gjennom en felles pengepolitikk.

Forhåpningene mange hadde til et utvidet EU med større fleksibilitet og politikk tilpasset medlemslandene, blir ikke virkeliggjort. Troms Nei til EU ønsker en bred og saklig debatt om det nye EU og konsekvensene for Norge. Vi mener at de politiske partiene forsømmer seg dersom ikke utviklinga i EU blir et sentralt tema fram mot stortingsvalget i 2005.