Leserbrev

 

Tilbake


Tromsø, 24.10.2003

Hvem er det som tuller om EU-konventet?
Av Eli Berg, leder i Troms Nei til EU

I et leserinnlegg påstår Jonas Uchermann i Europabevegelsen at jeg og Troms Nei til EU kommer med -"mange faktafeil om EU-konventet". Det eneste konkrete eksemplet han kommer med som skulle være faktafeil av det vi har skrevet om EU-konventets forslag til EU-grunnlov, er at styrkeforholdet mellom store og små land blir endra.

For å gjenta: Det er ingen tvil om at vi har belegg for vår påstand om at store land vil få større innflytelse på bekostning av de små, og for å være helt konkret kan det illustreres med et eksempel: Forslaget til europeisk grunnlov innebærer at stemmevektinga landene imellom i Ministerrådet endres slik at Danmark som etter Nice-traktaten har ca. fjerdeparten av Tysklands stemmetall, etter konventets forslag vil ha en femtendedel (1/15!) stemmer av det Tyskland vil få. Det skulle også være en kjent sak at skepsisen til forslaget til EU-grunnlov er størst blant de små EU-landa, og at det er høyst usikkert om det er mulig å komme fram til enighet om EU-grunnloven i Brussel i desember, slik det er planlagt.

Uchermann skriver bl.a. "Etableringen av et EU-konvent vil først og fremst bringe klarhet i hvem som har ansvar for hva i EU..." Jeg regner med at det er etablering av en EU-grunnlov han her mener. Konventet er forsamlinga som har kommet med forslaget til grunnlov. Om det blir større klarhet i ansvarsforhold skal jeg ikke uttale meg om, men det som er sikkert er at forslaget til EU-grunnlov flytter mere makt til Unionen, og at medlemsstatene mister enda mer sjølråderett.

Vår påstand om at det blir flere områder der EU's lover blir overordna lovverket i medlemslanda og at vetoretten forslås fjerna på 20 områder, står ved lag. I den anledning kan det være av interesse å sitere Torben Lund, leder for de danske sosialdemokratene i EU-parlamentet. Han mener danskene bør stemme imot forslaget til EU-grunnlov og sier: "Jeg mener at en går for langt i å gi bort makt fra nasjonale parlament til Brussel" (Avisa Politiken 12.aug.) Han sier videre: "Vi er fem prosent fra en egentlig europeisk forbundsstat, og frasene om selvstendighet til medlemslanda vil klinge mer og mer hult når borgerne i EU, også de danske borgerne, oppdager hvor langt overgivelse av makt er gått."

I motsetning til dette skriver Uchermann: "Konventet vil jo unektelig gjøre EU mer demokratisk og forståelig for folk flest, noe som nok vil øke sjansene for er ja-flertall i nord ved neste EU-avstemming". Det er lov å drømme, men skal en delta i debatten, kan det være fornuftig å ta utgangspunkt i konkrete fakta. For oss i Nei til EU er kampen for folkestyre av avgjørende betydning. Med forslaget til EU-grunnlov går EU et stort skritt i retning av et Europas forente stater, der mulighet for folkelig påvirkning i politikken blir stadig mindre. For oss er dette ei utvikling som gjør det enda viktigere å holde Norge utafor EU.