Leserbrev

 

Tilbake


Tromsø, 24.februar 1997

Hva mener Arbeiderpartiets Stortingskandidater i Troms om Schengen-avtalen?
Av Eli Berg, Troms Nei til EU

Etter Nominasjonsmøtet i Troms Arbeiderparti uttrykte vi i Nei til EU stor tilfredshet med at topp-kandidatene var erklærte nei-folk. Vi er opptatt av at EU-spørsmål skal bli viktig i valgkampen, og at så mange nei -folk som mulig kommer inn på Stortinget.

En svært viktig sak akkurat nå, er om Norge skal slutte seg til Schengen-avtalen.

Nei til EU er imot at Norge skal slutte seg til Schengen-avtalen og årsaken til det er bl.a. fordi Schengen-avtalen innebærer -

 • at vi må fjerne all passkontroll med reisende til og fra Schengen-land,
 • at det dermed er fare for at også narkotika-kontrollen blir mindre effektiv,
 • at Norge må føre yttergrensekontroll på vegne av Schengen mot resten av verden, en kontroll bygd på regler og beslutninger vi ikke har innflytelse over,
 • at vi må innføre visumplikt for alle våre hovedsamarbeidsland i Øst- og Sør-Afrika og med mer enn 20 andre land,
 • at vi må gi opp den reelle handlefriheten i asyl- og flyktningepolitikken,
 • at vi bindes til et politisamarbeid som erstatter åpen kontroll ved grensene med økt, skjult kontroll hvor som helst,
 • at personvern og rettssikkerhet i den forbindelse står i fare for å svekkes.

Nei til EU vil at Stortingsbehandlinga av Schengen-avtalen må utsettes til etter valget av følgende grunner:

 • Fordi en bør kjenne resultatet av EUís regjeringskonferanse som skal være ferdig i juni.(skal bl.a. diskutere om Schengen skal legges inn under EU!)
 • Fordi det må gjennomføres en uavhengig juridisk vurdering av om tilknytning til Schengen er i strid med Grunnloven.
 • Fordi Stortinget først må sluttbehandle rapporten fra Lund-kommisjonen.
 • Fordi det er rimelig at velgerne får si meninga si om Schengen ved stortingsvalget til høsten.

Alle nei-partiene ønsker en utsettelse av behandlinga, men det ser ut til at Arbeiderpartiet og Høyre vil sikre flertall for å kjøre igjennom ei Stortingsbehandling allerede nå i vår.

Ifølge Nordlys 24.febr. satser Troms Arbeiderparti på å få inn hele fire representanter på Stortinget, og ettersom vi i Nei til EU tror mange i Troms som stemte nei i 1994 er interessert i å vite hvor kandidatene står i spørsmålet om Schengen, vil vi stille følgende åpne spørsmål til alle fire:

 1. Hva mener du om norsk tilslutning til Schengen-avtalen?
 2. Er du enig i vårt krav om at Stortinget bør utsette behandlinga av dette spørsmålet til etter valget.