Leserbrev

 

Tilbake


Harstad, 08. november 2012

Handlingsrom eller handling?
Av Tore Ruud, leder i Troms Nei til EU

Regjeringens stortingsmelding om EØS fokuserer i all hovedsak på å bruke det såkalte handlingsrommet i EØS-avtalen. Det betyr at regjeringen skygger unna EØS-debatten som nå foregår for fullt både i fagbevegelsen og ellers i samfunnet, og der kravet er å stoppe EUs angrep på faglige rettigheter, tariffavtaler og selve den norske samfunnsmodellen. I fagbevegelsen er kravet at arbeidslivet må ut av EØS. Dette er noe verken regjeringen eller Stortinget kan neglisjere.

Stortingsmeldingen drøfter heller ikke alternativer til EØS, til tross for at EØS-avtalen skaper stadig større problemer, og til tross for at mange av høringssvarene til Europautredningen var kritiske til EØS. Alternativrapporten fra en lang rekke interesse- og fagorganisasjoner dokumenterer flere alternativer til EØS. Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre lovet å bruke den som en del av grunnlaget for stortingsmeldingen. Det er vanskelig å se at dette har skjedd i praksis.

Det er positivt at regjeringen vil bruke handlingsrommet i EØS, men da må det brukes til å forsvare Norges interesser og til vern mot EUs angrep på den norske samfunnsmodellen. Og myndighetene må slutte å bøye av for det meste som kommer fra EU av frykt for av at et nei vil true EØS-avtalen.

En aktiv utnyttelse av handlingsrommet i EØS vil uansett bare dreie seg om å fjerne de verste utslagene av EUs fri flyt-ideologi. Etter hvert som integrasjonen i EU skrider fram, vil EØS bli mer og mer utålelig. Etter Troms Nei til EUs syn er løsningen å erstatte EØS-avtalen med en mellomstatlig handels- og samarbeidsavtale med EU.