Leserbrev

 

Tilbake


Tromsø, 08.03.2004

Gratulerer med kvinnedagen!
Av Eli Berg, leder i Troms Nei til EU

8. mars er en viktig dag for Nei til EU. EUs system og politikk har store konsekvenser for kvinner. Kvinner rammes av nedskjæringer i offentlig sektor. Kvinner rammes av press på faglige rettigheter. Grunnpilaren i EU er økt konkurranse, ikke fordeling av ressurser. Større vekst og gode vilkår for de store bedriftene er hovedmålene til EU.

Den økonomiske unionen (ØMU) innbærer nedskjæring i offentlig sektor for de fleste medlemslandene. Dette rammer kvinner hardt. Stabilitetspakten, som styrer ØMUen, tvinger land med økonomisk stagnasjon til å føre en stram økonomisk politikk. For land som har høy arbeidsledighet kan det ofte være fornuftig å øke de offentlige utgiftene for å stimulere økonomien, men stabilitetspakten nekter land å ha for store budsjettunderskudd. Tyskland vedtok for bare noen uker siden store kutt i offentlig sektor. Kvinner er avhengig av en sterk offentlig sektor. Utflytting av omsorgsoppgaver har gitt kvinner økt mulighet til å delta i arbeids- og samfunnsliv. Flertallet av de ansatte i offentlig sektor er også kvinner.

I fjor høst stemte det svenske folk over medlemskap i den økonomiske monetære unionen. 62 % av de svenske kvinnene stemte nei. De stemte nei til velferdsnedskjæringer og flytting av makt og innflytelse til bankdirektører og byråkrater i Brussel. Faktisk oppga hele 52,2 % av de som stemte nei, at sosial velferd hadde meget stor betydning for hvordan de stemte. 59,7 % av de som stemte nei sa at demokrati hadde særlig stor betydning.

Framtida formes hver dag. For Nei til EU handler det om hvem som former den. Vi må velge mellom om vi vil at folk skal ha innflytelse på sin hverdag og Norge innflytelse på resten av verden, eller om Jan Petersen skal ha innflytelse i de lukkede rom i EU. Det handler om et valg mellom medbestemmelse for alle eller for eliten. Eliten vil gjerne være med der avgjørelsene blir tatt, men muligheten til å utøve reell påvirkning blir minimal slik EU utvikler seg.

Vi mener at kvinner tjener på at beslutninger tas så nært de det angår som mulig. Muligheten til å bestemme selv hvilke velferdsgoder vi vil ha og hvilke løsninger vi vil velge på problemer, mister vi ved å flytte makta bort fra folket. Nei til EU vil at beslutninger skal tas der kvinnene er, ikke i Brussel.

Det er ikke tilfeldig at motstanden mot EU er størst blant kvinnene, og kvinnedagen bruker vi til å markere denne motstanden. I Tromsø vil vi delta i 8.mars-toget med parola: "Forsvar folkets nei - ut av EØS".