Leserbrev

 

Tilbake


Tromsø, 29. juni 2007

Forsvar norsk vannkraft
- ut av EØS!

Av Eli Berg, leder i Troms Nei til EU

26. juni ble Norge dømt i EFTA-domstolen! Den sier at den norske hjemfallsretten er i strid med EØS-avtalen.

Det er den norske hjemfallsretten som sikrer oss offentlig kontroll med vannkrafta vår. Sammen med fisken i havet er vannkrafta det "evige" naturgrunnlaget for økonomien vår. Private kan få bruke vannkrafta, men bare som tidsavgrensa lån. Etter 60 år faller både vassdrag og kraftverk vederlagsfritt tilbake til den norske staten.

Når et kraftverk først er bygd, koster det nesten ingenting å drive og vedlikeholde det, bare 2-3 øre per kilowattime. Det er det nærmeste en kommer ei pengemaskin. Det er ikke rart at de europeiske storkonserna vil ha bort hjemfallsretten som hindrer dem i å kjøpe opp vannkrafta. Men ingen generasjon har rett til å selge den. Den tilhører det norske folk, også de generasjonene som følger etter oss.

Da EØS-avatalen ble innført, ble det fra regjeringas side garantert for at EØS-avtalen ikke hindret fortsatt hjemfall. Uten denne garantien ville den aldri oppnådd det nødvendige ¾ flertall på Stortinget. EU-tilhengere har etter dommen kom vært ute og sagt at ved EU-medlemskap ville ikke dette ha skjedd. Nei, da hadde vi ikke vært underlagt en EFTA-domstol, for EU-medlemskap vill betydd et umiddelbar tap av hjemfallsretten!

Det eneste svaret på dette overgrepet fra EUs side er å si opp EØS-avtalen. Norsk handel med EU klarer seg like godt med den frihandelsavtalen vi hadde og fortsatt har!