Leserbrev

 

Tilbake


Harstad, 15. oktober 2012

En usmakelig fredspris
Av Tore Ruud, leder i Troms Nei til EU

Alfred Nobel skrev i sitt testamente at Nobelprisen skulle gå til dem ”som under det förlupne året hafva gjort menskligheten den största nytta”. Og når det gjelder fredsprisen, er det presisert at prisen skal gå ”åt den, som har verkat mest eller bäst för folkens förbrödrande och afskaffande eller minskning af stående arméer samt bildande och spridande af fredskongresser”.

Hva har så EU gjort i året som har gått for å gjøre seg fortjent til Nobels fredspris?

EU gjerder seg inne med piggtråd, overvåkingskameraer og soldater for å hindre ”folkens förbrödande”, og gjennom Schengen-avtalen og Dublin-forordningen brytes menneskerettighetene daglig. Stikk i strid med Alfred Nobels testamente har EU til overmål traktatfestet opprustning.

EU har brukt enorme summer på å berge banker og finansinstitusjoner, men fører en hardhendt politikk mot medlemsland i krise, en politikk som har kastet millioner av mennesker ut i fattigdom og fortvilelse, og der det allerede snakkes om en tapt generasjon av unge som trolig aldri kommer inn i arbeidslivet. Det mislykkede europrosjektet fører også med seg rasisme, høyreekstremisme og hat mellom Unionens folk. Sporene fra mellomkrigstiden skremmer, og EU har selv mikset en farlig cocktail.

Noen ganger er fredsprisen gitt for å påvirke en utvikling i gunstig retning. Denne gangen er nok ikke det mulig. Tvert imot kan den bidra til at EUs ledere blir enda mer selvtilfredse og om mulig fjerner seg enda mer fra de menneskene de i utgangspunktet skulle tjene.

Årets fredspristildeling er både i strid med Alfred Nobels testamente og tvers igjennom usmakelig og malplassert!