Leserbrev

 

Tilbake


Elgsnes, 04. september 2009

EUs postdirektiv -
en trussel mot distriktene

Av Tore Ruud, leder i Harstad Nei til EU

Harstad Nei til EU mener at EUs postdirektiv, som krever full liberalisering av alle posttjenester, vil gi et dyrere og dårligere tjenestetilbud i distriktene generelt, og i Nord-Norge spesielt. Erfaringer fra land som har liberalisert posttjenestene, er at det blir dyrere tjenester og økt press på de ansatte. Lik porto over hele landet og postombæring seks dager i uka i utkantene kan forsvinne hvis det blir skjerpet konkurranse om de lukrative markedene rundt de største byene sørpå. Dersom staten skal betale for å opprettholde posttjenestene i utkantene, kan dette fort bli en salderingspost blant mange andre gode formål når de årlige statsbudsjettene skal vedtas.

Derfor har Nei til EU spurt alle stortingskandidatene i Troms hva de mener om postdirektivet. Senterpartiet, SV, Rødt, NKP og Kystpartiet går inn for å bruke reservasjonsretten i EØS-avtalen mot postdirektivet. FrP, Høyre og Venstre går inn for direktivet. Riktignok nekter både Høyres og FrPs førstekandidater å svare på spørsmålet, men de andre kandidatene slår fast at det er uaktuelt å bruke reservasjonsretten. FrPs tredjekandidat Hanne C.S. Iversen sier i sitt svar: "Det er ingen grunn til å avvente dette direktivet, vi har allerede fremmet forslag om å fjerne postens enerett". Når det gjelder KrF og Arbeiderpartiet, svarer samtlige kandidater enten at de ikke vet, eller de har unnlatt å svare på spørsmålet.

En viktig grunn til at flertallet av det norske folket i 1994 stemte nei til norsk EU-medlemskap, var ønsket om å opprettholde bosettingen i distriktene. For å oppnå dette, er det viktig med distriktspolitiske tiltak som motvirker ulempene med å bo utenfor de store sentra. Lik porto og postombæring seks dager i uka over hele landet er eksempel på et slikt tiltak. Når EUs frie konkurranse truer våre distriktspolitiske virkemidler, er det god grunn til å bruke reservasjonsretten vi har i EØS-avtalen. Velgerne bør ha dette i mente når de går til valgurnene. Godt valg!