Leserbrev

 

Tilbake


Tromsø, 14. august 2005

EU-utspørringa - ei oppklaring
For fylkesstyret i Troms Nei til EU:
Eli Berg, leder; Nils Aarsæther, nestleder

Troms Nei til EU har i likhet med alle andre fylkeslag i Nei til EU, gjennomført en spørreundersøkelse der vi har stilt alle aktuelle stortingskandidater 5 spørsmål knytta til i EU-spørsmålet.

Spørreskjemaene ble sendt ut 1. mars med svarfrist 1. april. De som ikke hadde svart innen fristen ble purret på, og ved absolutt siste frist for å avslutte undersøkelsen, var det bare Arbeiderpartietes 2. kandidat Anne Marit Bjørnflaten som ikke hadde levert skriftlig svar.

Vår fylkessekretær Gerd Kristiansen sendte henne 2. mai på e-post spørsmålene på nytt, der hun skriver: “Oversender denne igjen – håper du likevel vil ta deg tid til å svare”. Samme dag sendte Anne Marit Bjørnflaten svar der hun skriver: ”Jeg ønsker ikke å svare på spørreundersøkelsen”.

Dette er bakgrunnen for at vi i avisa som nå skal deles ut til alle husstander i Troms, skriver at Anne Marit Bjørnflaten ikke ønsket å svare på spørsmålene. Det var også bakgrunnen for at det på pressekonferansen der avisa ble lansert, ble stilt spørsmål ved at hun ikke hadde svart.

At Troms Nei til EU og i særdeleshet Gerd Kristiansen, som er ansatt som fylkessekretær, blir beskyldt for fusk og for å skulle ha skjulte hensikter, har ikke noe grunnlag i virkeligheta. Hun har gjort den jobben hun er satt til å gjøre på en grundig og svært tilfredstillende måte, og har vår fulle tillit.