Leserbrev

 

Tilbake


Elgsnes, 28. april 2000

EU-regelverk dreper
Av Tore Ruud, leder i Harstad Nei til EU

Da Stortinget godkjente EØS-avtalen i 1993, godkjente man samtidig at EUs konkurranseregler skal gjelde i Norge. Viktig i denne sammenhengen er det såkalte Cassis de Dijon-prinsippet som går ut på at produkter som lovlig markedsføres i et EU-land, skal kunne omsettes fritt i resten av EU.

For noen måneder siden hadde vi en tragisk ulykke på Vestlandet. Hurtigbåten Sleipner gikk ned og mange omkom. De overlevende klaget over at redningsvestene var ubrukelige til tross for at de hadde den nødvendige godkjenningen fra et EU-land. En slik godkjenning kan ikke overprøves av norske myndigheter. Derfor var det ikke Sjøfartsdirektoratet, men Bergens Tidende som sendte vestene til utprøving hos Sintef i Trondheim. Da prøvene avdekket at vestene var uegnet, måtte Norge anmode EU om å vurdere reglene for redningsvester på nytt.

Ikke lenge etter Sleipner-ulykken hadde vi en ny tragisk ulykke i Østerdalen. To tog kolliderte og mange omkom. Det ble reist kritikk mot Jernbaneverket fordi man ikke hadde installert alarm som varslet at to tog var på kollisjonskurs. Fra Jernbaneverket ble det påpekt at deres ansvar begrenset seg til å sørge for at sporveksleren stod i rett posisjon, togtrafikken var NSBs ansvar. De fleste av oss hadde vel knapt registrert at NSB var blitt delt som følge av innføringen av EUs frie konkurranse på norske skinner.

Dette er to kjente eksempler på hvordan EUs regelverk griper inn i hverdagen til den enkelte av oss. Ikke alle tilfeller er like dramatiske og tragiske som her, men det er likevel grunn til å se nærmere på de negative konsekvensene av at vi ukritisk tilpasser oss et regelverk som i beste fall passer nede på kontinentet, og som uansett er et minste felles multiplum for mange land med ulike interesser, tradisjoner og behov.

De som hevder at dette er ulemper vi har fordi vi ikke er medlem av EU, glemmer at konkurransereglene i det indre marked ikke er gjenstand for kjøpslåing. Det er faktisk EUs grunnprinsipper som skaper problemer. Og derfor vil skadevirkningene bare øke om disse prinsippene gjøres gjeldende på enda flere områder enn i dag.