Leserbrev

 

Tilbake


Elgsnes, 18. januar 2010

EU-ambassadøren og datalagringsdirektivet
Av Tore Ruud, Harstad

EU har fått ny ambassadør til Norge, og godt er det. Den tidligere ambassadøren, Percy Westerlund, bemerket seg særlig med sin stadige innblanding i interne norske diskusjoner om vårt forhold til EU og unionens regelverk. Til tider var man fristet til å tro at han så på seg selv som en svensk stattholder fra unionstiden før 1905, og ikke som et medlem av ambassadørkorpset i Norge.

Dessverre ser det ut til at EUs nye ambassadør, János Herman, følger opp sin forgjengers praksis med å blande seg inn i interne norske forhold. 5. januar hadde han et partsinnlegg i avisen Nationen om EUs datalagringsdirektiv, et direktiv som pålegger teleoperatørene å lagre trafikkdata fra all telekommunikasjon i opp til to år.

Dette er en sak som det for tiden står strid om her til lands. I det politiske miljøet har synet på personvern og individets frihet visket ut tradisjonelle skillelinjer mellom dem som er for eller mot norsk EU-medlemskap, og i kampanjeorganisasjonen Stopp datalagringsdirektivet er alle politiske avskygninger og både EU-tilhengere og EU-motstandere representert. Det er derfor ille at EUs fremste representant her i landet blander seg inn i en slik diskusjon.

Av avisene framgår det at EUs utenriksminister, baronesse Catherine Ashton, kommer på besøk til Norge. Det er bra for relasjonene til vår store nabo i sør, Den europeiske union. Men utenriksminister Ashton bør benytte anledningen til å hviske sin ambassadør til Norge noen ord i øret om hvor viktig det er for en diplomats stilling og troverdighet at han avholder seg fra å blande seg inn i vertslandets interne politiske diskusjoner og beslutninger.