Leserbrev

 

Tilbake


Tromsø, 06. februar 2010

EØS-avtalen er problemet
Av Eli Berg, leder i Troms Nei til EU

I ”Dagens kommentar” i Nordlys 4.februar skriver Asbjørn Jaklin om kontrakten Nord-Norge har tapt til et færøysk selskap i forbindelse med beredskap for oljefeltet Goliat. Stortingsrepresentantene Elisabeth Aspaker og Irene Lange Nordahl har også uttrykt sin bestyrtelse over at dette har skjedd. Jaklin skriver bl.a.: ”Da Rogaland ble oljefylke i Norge, lå det sterke krav til oljeselskapene om ringvirkninger. Hvorfor har slike krav gått av moten?”

Svaret på det spørsmålet er enkelt. Den gang hadde vi ikke EØS-avtalen. Det har vi nå. Som en følge av EØS-avtalen er Norge forpliktet til å følge EUs konkurranseregler for det indre markedet. Og dette har fratatt oss muligheten til å pålegge såvel oljeselskaper som andre aktører å prioritere lokale bedrifter.

Det går faktisk ikke an å si som Jaklin gjør: ”Vil de ikke, så skal de!” Kanskje en god grunn til å vurdere om vi er tjent med EØS-avatalen?