Leserbrev

 

Tilbake


Elgsnes, 28. april 2004

Den nye muren i Europa
Av Tore Ruud, Harstad Nei til EU

Alle gledet vi oss over jernteppets fall. Mange trodde at vi endelig skulle få et helt Europa, uten stengsler og hindringer. 1. mai trekkes en ny skillelinje mellom det fattige Øst og det rike Vest.

Det opprettes tollmurer og visumgrense, og EU bruker mye penger på å styrke grensekontrollen langs Unionens østgrense som nå går midt gjennom Europa. Og våre fattige europeiske søskenbarn som bor øst for denne grensen blir de store taperne.

Var det noen som snakket om solidaritet?