Leserbrev

 

Tilbake


Harstad, 3. januar 2012

Alternativene til EØS må på bordet
Av Tore Ruud, leder i Troms Nei til EU

Nei til EU er motstander av norsk medlemskap i EU. Samtidig jobber vi for å hindre at Norge skal tilpasses det samfunnssystemet som EU representerer. Tilpasningen skjer allerede i stor grad, først og fremst gjennom EØS-avtalen.

Det viser seg at folk ikke ønsker EØS-avtalen. En meningsmåling i november i fjor viser at folket ønsker en tredje vei i forholdet til Brüssel. De som ble spurt, svarte et øredøvende ja til handelsavtale i stedet for EØS. 52 prosent var for handelsavtale, mens bare 19 prosent støttet EØS.

I løpet av 2011 har regjeringen fattet et historisk vedtak om å bruke reservasjonsretten i EØS for første gang - mot EUs tredje postdirektiv. Fellesforbundet og andre tunge fagforbund vil at Norge skal bruke vetoretten også mot EUs vikarbyrådirektiv. Andre konfliktsaker mellom Norge og EU står i kø. Blant de viktigste er mediedirektivet som vil føre til alkoholreklame på TV, bankinnskuddsdirektivet, og anbudsforskriften for offentlig sektor.

Snart kommer sluttrapporten fra det offentlig oppnevnte utvalget kalt "Europautredningen". Den vil utvilsomt vise at EU har svært stor innflytelse på mange områder i Norge. EUs innflytelse har blant annet ført til usunne tilsettingsstoffer i maten, at vi ikke står fritt til å føre den likestillingspolitikken vi ønsker, eller den distriktspolitikken vi vil ha. Spesielt innenfor arbeidslivet griper EU mer og mer inn i forhold som har med arbeidsmiljø, faglige rettigheter og kampen mot sosial dumping å gjøre.

Nei til EU ønsker velkommen en debatt om alternativer til dagens EØS-avtale, basert på folkeviljen og på det arbeidet prosjektet "Alternativer til dagens EØS-avtale" har under utarbeidelse. Sammen med allierte i fagbevegelsen og i andre folkelige organisasjoner vil vi utfordre EØS-avtalen og arbeide for at et flertall på Stortinget skal etablere en plattform for en annen avtale mellom Norge og EU.