Leserbrev

 

Tilbake


Tromsø, 06. mars 2005

8. mars 2005: 100-årsfeiring av kvinners nei til union
Av Eli Berg, leder i Troms Nei til EU

I 1975 ble 8. mars etablert av FN som den internasjonale kvinnedagen. Fra starten av forrige århundre er dagen markert som kamp- og solidaritetsdag for kvinner i hele verden. Kvinner demonstrerer for likestilling og demokratiske rettigheter, arbeidstid å leve med, lønn å leve av og velferdsordninger.

Vi feirer i år hundreårsjubileet for oppløsningen av unionen med Sverige. Kvinnene hadde ikke stemmerett i 1905, men 2.august rykket Landskvinnestemmeretts-foreningen (LKSF) inn et opprop i flere aviser: ”slå ring om 7. juni-vedtaket til Stortinget, si ja til unionsoppløsning”. 20 dager senere kunne Frederikke Marie Qvam overrekke stortingspresidenten 280 000 kvinnesignaturer mot unionen. til sammenlikning stemte 368 208 menn for unionsoppløsning (184 stemte mot). I 1905 var det 772 126 kvinner over 16 år i Norge.

Kvinnenes underskriftsaksjon ble gjennomført midt på sommeren, med kvinnesakseliten på ferie og kjerringer flest i slåttonn. De må ha arbeidet nærmest døgnet rundt. Slik oppsummeres det også i Landskvinnestemmeretts-foreningens årsmelding i 1905. Kvinneaksjonen i 1905 bidro nok sterkt til at Norge innførte alminnelig stemmerett for kvinner allerede i 1913.

I hundreåret fra 1905 til 2005 har det blitt gjort mange politiske vedtak som fremmer likestilling og levekår for kvinner. Gang på gang har store grupper av kvinner stått fram med krav og kampanjer. Mange seire ville aldri blitt vunnet uten kvinnenes innsats. Vi i Nei til EU mener at kvinner er best tjent med at grasrotbevegelser fortsatt spiller en viktig rolle i samfunnsutviklinga. I EU er mye av politikken traktatfestet og utenfor folkelig påvirkning, og avstanden øker mellom de som styrer og de som blir styrt.

Norsk EU-medlemskap vil sette norske velferdsordninger under enda hardere press enn det som skjer i dag, med økt privatisering av både helsevesen, pensjonsordninger og utdanningsvesen. Denne erkjennelsen er nok en viktig grunn til at EU-motstanden i Norge er sterkest blant kvinnene. Til lykke med kvinnedagen og hundreårsjubileet!

Fortsatt kamp mot norsk medlemskap i Den europeiske unionen!