Leserbrev

 

Tilbake


Bodø/Tromsø, 13. desember 2010

Ønsker vi EUs overvåking?
Av Åge Bergquist -Fylkesleder Nordland Nei til EU
og Ronja Trolie - Fylkesleder Troms Nei til EU

Fredag 10. desember gikk regjeringens flertall inn for å innlemme datalagringsdirektivet i norsk lovverk. Det er en veldig dårlig idé.

Hvis Datalagringsdirektivet implementeres her hjemme, vil det bety en kraftig utvidelse av myndighetenes adgang til å overvåke sine egne innbyggere, der opplysninger om datatrafikk, telefonsamtaler og sms-meldinger kan bli lagret i opptil 1 år. Slik blir et helt folk mistenkeliggjort. Selv om politiet vil få et nytt redskap for å bekjempe kriminalitet, anser vi ikke det for et godt nok argument. Overvåkning av landets innbyggere er bare akseptabelt når det er helt nødvendig.

Samtidig er det mye som tyder på at direktivet ikke vil fungere etter hensikten, da det er en utbredt oppfatning at kriminelle vil finne andre måter å kommunisere på. Et annet ankepunkt er faren for at dataene kan bli misbrukt, da det kan være relativt enkelt å bryte seg inn i lukkede datasystemer.

EU-ambassadør Janos Herman har varslet politisk vidtgående reaksjoner fra EU dersom ikke Norge innfører datalagringsdirektivet, og går langt i retning av å hevde at reservasjonsretten i EØS-avtalen ikke kan brukes. Dette er en utilbørlig trussel. Herman framstår her som en politisk aktør som vil legge lokk på den norske motstanden av hensyn til smitteeffekten - også i EU har direktivet møtt stor motstand, og man er redd for at et norsk veto kan bidra til å undergrave hele direktivets eksistensberettigelse.

Samtidig har norske EU-jurister gitt utrykk for et motsatt syn, de tror ikke at et norsk nei til datalagringsdirektivet vil få noe mer vidtgående følger enn det som allerede har blitt hevdet i den norske debatten.

Per i dag er AP eneste parti på Stortinget som støtter direktivet. Høyre har ikke bestemt seg. Alle andre er imot, også regjeringspartnerne SV og SP. EU har lenge arbeidet med en evaluering og revidering av det omstridte direktivet.

Arbeiderpartiet mener ifølge Aftenposten (28/11) at innholdet i direktivet endres hele tiden, og det er i seg selv ikke noen god grunn til å vente. Det er for Arbeiderpartiet tydeligvis ikke nødvendig å vite hva regelverket skal innholde før det vedtas.

Denne saken angår oss alle. Internett, telefon og sms er en naturlig del av hverdagen. Ønsker vi at opplysninger om hvem vi ringer til, når og hvor skal lagres - alltid? Vårt svar er et helt klart "nei".

Nei til EU Troms og Nordland oppfordrer stortingspolitikerne til å stå i mot presset fra EUs ambassadør, og til fritt å gjøre seg opp sin mening i denne saken. Verken Hermans skremselspropaganda eller politisk taktikk må være det som avgjør en så viktig nasjonal politisk avgjørelse for personvernet i Norge.