2012-02-12 Av: Tore Ruud
Vellykket EØS-konferanse i Tromsø

:
.
Troms Nei til EU arrangerte i går konferanse i Tromsø om Europameldingen og Norges forhold til EU. I løpet av fredag meldte to av tre innledere om at de var syke og ikke kunne komme, deriblant den profilerte bergensprofessoren Frank Aarebrot som hadde vært medlem av Europautredningen. Vi stod en stund i fare for å måtte avlyse konferansen, men heldigvis var professor Peter Ørebech ved Universitetet i Tromsø sporty nok til å stille opp på noen timers varsel. I tillegg holdt Kim André Åsheim fra For velferdsstaten sitt innlegg. Til tross for innlederproblemene ble konferansen vellykket, og mange av de 35 deltakerne ga uttrykk for tilfredshet med konferansen og understreket at den hadde vært både lærerik og nyttig.
.